Sehr sehr süßer Hasen-Stempel von Charlie und Paulchen! 🙂  

Ein süßes Weihnachtsdorf, verschneit und still…. Tannen- und Häuschen- Stanze von Charlie und Paulchen   Dës Kaarten sinn Unikater, duerfir kënnen se ëmmer just esou ähnlech nogemeet ginn, ofhängesch vum Pobéier. Déi aktuell Modeller déi op Stock sinn fannt dir um Letzshop.            […]