<- Kiko at work😽               Bei all verkaaften Kaart aus dëser Kollektioun ginn 100 % un d‘ Déierenasyl Gaasperech (den Vétérinaire Molitor/Aaby vum Fridhaf spennt seng 50%) Bei jeder verkauften Karte gehen 100 % an das Tierheim in Gasperich (die Tierarzt-Praxis[…]